Welkom

Drs. Miek Pot
Voor een goed gesprek en inzicht in je leven

Een goed gesprek

Een goed gesprek is iets waar je een paar keer per jaar behoefte aan kunt hebben en/of tijdens belangrijke gebeurtenissen in je leven. Het uitspreken van wat je bezig houdt kan op zich reeds verhelderend zijn. Het is bekend dat mensen al sprekende hun gedachten ordenen. Het lucht bovendien op om eens te praten.

lees meer
Counseling

Heb je al een tijd het idee ‘dat het anders moet’ maar je weet niet hoe? Je voelt je overvraagd en tegelijkertijd niet genoeg uitgedaagd. Je zit in een schijnbaar zinloos bestaan en wilt een voor jou waardevolle zin ontdekken. Het lukt je niet om je leven op een meer positieve manier te ‘reframen‘. Je zit in een fase van rouw en verlies.

lees meer
Wat cliënten over mij zeggen

In de loop der jaren heb ik veel cliënten gezien en gesproken. Het is elke keer weer bijzonder om te ervaren hoe net die ene vraag,
woord of terugkoppeling het juiste inzicht doet ontluiken.
Taal maakt dat inzichten ‘handen en voeten’ krijgen en kunnen implementeren en integreren.

lees meer

Algemene informatie

RBCZ
registratie

Doordat ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg word ik door de meeste zorgverzekeraars vergoed als je aanvullend verzekerd bent. Deze stichting is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

De praktijk heeft een licentie van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Daardoor ben ik gehouden aan regelmatige bij/nascholing en super- en intervisies. Door dit lidmaatschap beschik ik tevens over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ is gesteld

Counselling Associatie Nederland

Ik ben lid van de Counselling Associatie Nederland en beschik daardoor over een groot netwerk.
De praktijk valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat betekent beroepsgeheim en zorgvuldigheid in het verwerken van persoonlijke gegevens.

Blog

Recht van spreken

Door het mediteren kwam hij (J. Witteveen) dan ineens tot een inzicht…..

Read more

De kracht van meditatie

De voetballertjes in de grot in Thailand werden door middel van meditatie begeleid gedurende hun 2 weken durende verblijf aldaar. Ze hebben het glansrijk doorstaan, misschien wel mede door de[…]

Read more

Mediteren

Mediteren = je verbinden met jezelf en daarmee met alles

Read more