Chronos en kairos

Drs. Miek Pot Voor een goed gesprek en inzicht in je leven

Chronos en kairos

We leven lineair volgens de mechanische kloktijd van uniforme tijdseenheden. In de klassieke astrologie sluiten we deze chronos niet uit want die geeft structuur en daardoor een bepaald gemak maar er is meer aandacht voor de astrologische tijd die variabel is, zoals de Middeleeuwers die ervoeren. Het astrologische uur is een twaalfde van de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang. Omdat die tijd niet alleen varieert van dag tot dag maar ook van plaats tot plaats, varieert de lengte van een uur in elk jaargetijde en op eender welke geografische ligging. Je kunt dat goed zien bij de firdaria: de ene firdaria duurt zeven en de andere tien jaar, het ene is niet minder juist dan het andere. Het is een andere wijze van kijken en ervaren. Meer het samenspel van wisselende planeetstanden die tot immer veranderende omstandigheden  leiden in ons leven. De overgave aan dat ene belangrijke moment van inzicht in de tijd leidt tot de kairos, wanneer we het leven in al zijn volheid ervaren.