De Maan (2)

Drs. Miek Pot Voor een goed gesprek en inzicht in je leven

De Maan (2)

Omdat de Maan zo’n grote plaats inneemt in ons aardse leven zijn haar progressieve cycli belangrijk. Een progressieve nieuwe Maan vindt één keer in de dertig jaar plaats en luidt een grote verandering in het leven in. De thema’s die niet aan bod zijn gekomen gedurende de voorgaande cyclus dringen zich nu op en vragen om aandacht. Het leven kan er anders uit gaan zien. Wanneer dan bijvoorbeeld eveneens de beide kruizen (Ascendant-Descendant en Medium Coeli-Imum Coeli) progressief van teken veranderen kan dat een ‘aardverschuiving’ in een mensenleven betekenen. De astrologie kan hierbij van groot nut zijn omdat dergelijke verschuivingen en veranderingen vaak gepaard gaan met angsten en depressies omdat deze levenscycli als zeer ingrijpend worden ervaren.