Een astrologische analyse van Mark Rutte

Drs. Miek Pot Voor een goed gesprek en inzicht in je leven

Een astrologische analyse van Mark Rutte

Wie is Mark Rutte? Waarschijnlijk gaat zijn horoscoop, gevonden op internet een tipje van de sluier oplichten. Op het eerste gezicht zijn er meerdere planeten die een rol spelen. Niet één planeet springt er uit en precies dat is wat hem verweten wordt: hij zou geen visie hebben. Tegelijkertijd is juist dat polderen vanuit verschillende planeten, zijn grote (diplomatieke) kracht. In de horoscoop zien we een accidenteel sterke en essentieel onwaardige Mercurius conjunct een ‘mooie’ Venus in het 7e huis (hoekhuis). Daar hebben we een opvallende eigenschap van Rutte: zijn communicatie die behendig is maar vaak ook op halve waarheden en onjuistheden berust. Venus beschermt hem evenwel daarin en inderdaad komt hij er elke keer mee weg. Het Pars Fortunae staat in het derde huis van het dagelijkse werk conjunct de Zuidknoop. Rutte is een man die van werken en soberheid houdt. Wat verder opvalt is een essentieel sterke Mars in datzelfde huis. Die geeft hem de tanigheid en kracht die onverhoeds tevoorschijn komt zoals tijdens het bezoek aan Trump en in de Tweede Kamerdebatten. Als laatste is er een mooie Jupiter die weliswaar retrograde loopt in zijn radix maar eind 2002 progressief direct is gaan lopen. Dat is juist het moment waarop Rutte de succesvolle overstap van het bedrijfsleven naar de landelijke politiek heeft gemaakt. In april 2021 is er trouwens een progressieve nieuwe maancyclus voor hem wat het einde van zijn carrière als landelijk politicus zou kunnen betekenen. Waarschijnlijk kan men op Europees niveau zijn polderkracht goed gebruiken.