Een goed gesprek

Drs. Miek Pot Voor een goed gesprek en inzicht in je leven

 

Een goed gesprek is iets waar je een paar keer per jaar behoefte aan kunt hebben en/of tijdens belangrijke gebeurtenissen in je leven. Het uitspreken van wat je bezig houdt kan op zich reeds verhelderend zijn. Het is bekend dat mensen al sprekende hun gedachten ordenen. Het lucht bovendien op om eens te praten met een neutraal iemand die emotioneel op een afstand staat. Dat wat soms vaag gevoeld wordt krijgt via taal bestaansrecht.

Wat doet de gesprekspartner? Ik ben iemand die vooral aandachtig luistert, vraagt en doorvraagt, eventueel structuur aanbrengt in je verhaal, concretiseert en begrip toont, je steunt en de derde positie inneemt.

De gesprekspartner

Tarief:  65,= per gesprek van 1,5 uur (leden Zorgboogextra krijgen een gereduceerd tarief). Er wordt na afloop van het gesprek als betalingsbewijs een factuur met alle benodigde informatie meegegeven die je zelf bij je zorgverzekeraar (zie hieronder) kunt declareren.

 De gesprekken worden in de aanvullende verzekering met dekking voor alternatieve/complementaire geneeswijzen en/of therapieën geheel of gedeeltelijk vergoed door de volgende verzekeraars: CZ groep (CZ, CZ direct, DeltaLoyd, Ohra), Menzis (Menzis en Anderzorg), Achmea groep (Zilveren Kruis, Avero, FBTO en OZF), ONVZ (ONVZ waaronder ook VvAA en PNO zorg) en de VGZ koepel (Univé, bewuzt, IZZ, IZA, Zekur.nl, UMC en VGZ).

Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering betalen cliënten geen eigen risico.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op via het e-mailadres: info@miekpot.com