Stil leven

Drs. Miek Pot Voor een goed gesprek en inzicht in je leven

Stil leven

De roekoe van een duif

het antwoord van de koekoek,

onverstoorbaar tikt de klok

haar gang door de tijd

en daar tussenin zindert de stilte.