Stilte

Drs. Miek Pot Voor een goed gesprek en inzicht in je leven

Stilte

Er is geen stilte meer, zegt het hoofd

onzin, zegt het hart.

Er is stilte

maar je moet het wel kunnen voelen.