Voorbij de woorden…

Drs. Miek Pot Voor een goed gesprek en inzicht in je leven

Voorbij de woorden…

Schrijf je nog? Ben je weer met een nieuw boek bezig? Vragen die tot me komen. Het tegendeel is waar. Ik ben in een landschap voorbij de woorden terecht gekomen. Ze zijn niet in staat dit vergezicht weer te geven.  De stilte is alom tegenwoordig,  taal is echter ontoereikend. Toch is er het verlangen die nieuwe laag van stilte in mij tot uitdrukking te brengen. Met de hulp van beeldende kunst vindt het een uitweg, in het verborgene.

April 2019